Cele klubu

Podkarpacki Klub Biznesu powstał przede wszystkim po to, by wspierać i integrować środowisko przedsiębiorców i pracodawców Podkarpacia, organizować wspólne grupy zakupowe oraz budować prestiż i siłę podkarpackiej przedsiębiorczości.

Wspólne działania na rzecz innych działających na regionalnym rynku podmiotów gospodarczych, administracji publicznej a także prowadzenie promocji i lobbingu to statutowe zdania, które spełnia z bardzo dobrym wynikiem. Następuje to także poprzez występowanie w obronie interesów Członków, współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i Członków Klubu, uczestnictwo w konsultacjach społecznych, opracowywanie oraz przedkładanie opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców.

Ponadto Podkarpacki Klub Biznesu świadczy usługi doradcze i kon- sultingowe, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje w zakresie problematyki gospodarczej. Istotną sferą jego działania jest także promocja Członków Klubu, wzajemna wymiana doświadczeń oraz działalność wydawnicza stałych i specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych. Prowadzi również system informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych. Ważne miejsce zajmuje działalność charytatywna skierowana głównie na pomoc podkarpackim domom dziecka.

Podkarpacki Klub Biznesu utrzymuje ożywione kontakty z innymi, podobnymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi działającymi w Polsce i za granicą.